Dotacje unijne: koszty postępowania kasacyjnego

Iwo Fisz        09 czerwca 2011        Komentarze (0)

W sprawach przed WSA ze skargi na rozstrzygnięcia w sprawie oceny wniosku składanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, wiele skarg jest pozostawianych bez rozpatrzenia. W przypadku zaskarżenia takiego wyroku skargą kasacyjną do NSA i uwzględniania skargi, skarżący, mimo wygranej, nie otrzymuje kosztów zastępstwa przez profesjonalnego pełnomocnika.

Dlaczego?

Odpowiedź zawiera art. 203 pkt 1 P.p.s.a., który stanowi, że:

Stronie, która wniosła skargę kasacyjną, należy się zwrot poniesionych przez nią niezbędnych kosztów postępowania kasacyjnego: od organu – jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi kasacyjnej został uchylony wyrok sądu pierwszej instancji oddalający skargę

Wyrok sądu pierwszej instancji, mimo, że był niekorzystny dla ubiegającego się dofinansowanie, nie był wyrokiem oddającym skargę – w konsekwencji, zwycięstwo przed NSA nie wiąże się z przyznaniem kosztów.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: