Dotacje unijne: wysokość opłaty od skargi

Powracam do tematu zaskarżania rozstrzygnięć w przedmiocie ocenę pro­jektu w zakre­sie Regio­nal­nego Pro­gramu Operacyjnego – tym razem poruszę kwestię opłaty od skargi do WSA (wpisu).

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zawierająca przepisy szczególne o zaskarżaniu tych rozstrzygnięć zawiera w tej kwestii tylko sformułowanie:

Skarga podlega opłacie sądowej.

Czyli ile wynosi ta opłata?

Trzeba sięgnąć do przepisów ogólnych. Kwestie wysokości wpisu od skargi do WSA reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi  (Dz. U. z 2003 r.,  nr 221, poz. 2193).

Rozstrzygnięcie w sprawie środków unijnych podlega wpisowi stałemu. Rozporządzenie nie odnosi się wprost do takiego rodzaju skargi w konsekwencji czego należy zastosować par. 2 ust. 6 rozporządzenia:

W sprawach skarg niewymienionych w ust. 1–5 wpis stały wynosi 200 zł.

W przypadku skargi kasacyjnej wpis wynosi połowę wpisu od skargi do WSA (par. 3 rozporządzenia):

Wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł.

Reasumując: skarga do WSA na rozstrzygnięcie podlega wpisowi w kwocie 200 zł, a skarga kasacyjna od orzeczenia WSA podlega wpisowi w kwocie 100 zł.

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

2 Komentarze do tego wpisu post

  1. temelin pisze:

    Ok, a jakieś ciekawe problemy z tym związane ?

    • Iwo Fisz pisze:

      Ciekawe to może niekoniecznie, ale powszechne – w wyszukiwarkach często pojawiają się pytania o wysokość opłaty od skargi na rozstrzygnięcia w sprawie dotacji unijnych.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *