Dotacje unijne: wysokość opłaty od skargi

Iwo Fisz        06 czerwca 2011        2 komentarze

Powracam do tematu zaskarżania rozstrzygnięć w przedmiocie ocenę pro­jektu w zakre­sie Regio­nal­nego Pro­gramu Operacyjnego – tym razem poruszę kwestię opłaty od skargi do WSA (wpisu).

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zawierająca przepisy szczególne o zaskarżaniu tych rozstrzygnięć zawiera w tej kwestii tylko sformułowanie:

Skarga podlega opłacie sądowej.

Czyli ile wynosi ta opłata?

Trzeba sięgnąć do przepisów ogólnych. Kwestie wysokości wpisu od skargi do WSA reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi  (Dz. U. z 2003 r.,  nr 221, poz. 2193).

Rozstrzygnięcie w sprawie środków unijnych podlega wpisowi stałemu. Rozporządzenie nie odnosi się wprost do takiego rodzaju skargi w konsekwencji czego należy zastosować par. 2 ust. 6 rozporządzenia:

W sprawach skarg niewymienionych w ust. 1–5 wpis stały wynosi 200 zł.

W przypadku skargi kasacyjnej wpis wynosi połowę wpisu od skargi do WSA (par. 3 rozporządzenia):

Wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł.

Reasumując: skarga do WSA na rozstrzygnięcie podlega wpisowi w kwocie 200 zł, a skarga kasacyjna od orzeczenia WSA podlega wpisowi w kwocie 100 zł.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

temelin Czerwiec 7, 2011 o 01:20

Ok, a jakieś ciekawe problemy z tym związane ?

Odpowiedz

Iwo Fisz Czerwiec 7, 2011 o 19:41

Ciekawe to może niekoniecznie, ale powszechne – w wyszukiwarkach często pojawiają się pytania o wysokość opłaty od skargi na rozstrzygnięcia w sprawie dotacji unijnych.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: