Ewidencja gruntów i budynków a informacja publiczna

Iwo Fisz        03 września 2011        7 komentarzy

Polecam artykuł z portalu rp.pl pt. “Będzie łatwiej ustalić majątek dłużników“. NSA w wyroku wydanym w sprawie rozpoznanej pod sygn. akt  I OSK 1444/10 uznał (podaję za autorem artykułu), że informacja z ewidencji gruntów i budynków nie stanowi zaświadczenia w rozumieniu art. 217 K.p.a., a szczególny rodzaj informacji publicznej – regulowany przepisami Prawa geodezycjnego i kartograficznego. Jak opublikowane zostanie uzasadnienie, to napiszę o tym kilka słów.

Co to oznacza? Wierzycielu, będzie Ci łatwiej. Do uzyskania tych danych wystarczy interes prawny (art. 24 ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego) – np. to, że dana osoba jest Twoim dłużnikiem.

Chociaż wyrok dotyczy prawa administracyjnego, to moim zdaniem najistotniejsze skutki wykładni przyjętej w tym wyroku będą widoczne w sferze prawa cywilnego. Wierzycielom będzie łatwiej uzyskać dostęp do danych o majatku dłużnika.

Oczywiście, dane dotyczące nieruchomości dłużnika może uzyskać w toku egzekucji komornik sądowy. Rzecz w tym, że szukanie majątku w toku egzekucji to czasem za późno.

Staranny wierzyciel powinien mieć dane o majątku dłużnika znacznie wcześniej. Tylko w ten sposób można ustanowić zabezpieczenia, które zagwarantują, że będzie z czego egzekwować – a jednym z takich zabezpieczeń jest hipoteka przymusowa, którą można ustanowić np. na podstawie postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia lub na postawie nieprawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Myślisz, że to przesadna ostrożność? Uważasz, że komornik zdąży zająć majątek dłużnika? Poczytaj: Nadciąga zima i Dobrze przycisnąć.

{ 7 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

temelin Wrzesień 3, 2011 o 17:06

My zawsze wysyłaliśmy ksero tytułu wykonawczego z wnioskiem o udzielenie tego typu informacji i zazwyczaj nam przysyłali. Jedynnie UM w Sopocie odpisał nam, że nie posiadamy interesu prawnego i odmówił podania informacji, jednocześnie myląc w uzasadnieniu interes prawny z bliżej nie znaną mi instytucją interesu urzędowego 😀

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Wrzesień 3, 2011 o 20:12

Są też takie orzeczenia, że wierzyciel nie może pytać o wszystkie nieruchomości dłużnika. Czyli raz pod górkę, a raz z górki.

Odpowiedz

ememel Październik 10, 2011 o 12:49

Moim zdanie nie jest zupełnie tak, że teraz coś się zmieni i będzie łatwiej. Wnioskodawca podał za podstawę udzielenia mu informacji art. 36 ust. 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i to jest kluczem tej sprawy, a więc chodzi tu tylko o organy egzekucyjne, a nie np. o osoby fizyczne.

Odpowiedz

V Grudzień 11, 2011 o 22:22

To najbardziej miałkie orzeczenie NSA jakie kiedykolwiek czytałem. To tym ciekawsze, że przełamuje ugruntowaną w zasadzie linię orzeczniczą, że organy uprawnione do egzekucji administracyjnej z wyłączeniem egzekucji z nieruchomości nie mają interesu prawnego w uzyskiwaniu informacji o nieruchomościach dłużnika. Było zresztą zdanie odrębne jednego z 3 członków składu. Eksces orzeczniczy :D.

Odpowiedz

Iwo Fisz Grudzień 12, 2011 o 08:05

V – nie bardzo rozumiem tej chęci ochrony danych o dłużników. Zobaczymy, co przyniosą kolejne orzeczenia.

Wyrok dotyczy sytuacji już na etapie egzekucji, a do tego czasem daleka droga. Myślę, że dostęp do informacji o majątku powinien być zapewniony na wcześniejszym etapie.

Odpowiedz

MMM Styczeń 28, 2014 o 19:38

Czy ja się mylę, czy mogę jednak w oparciu o przywołane w tym wyroku art. tj.:
art. 24. ust.2. ustawy (Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne), art. 24 ust. 4 (każdy może żądać informacji z rejestru) i art. 24 ust. 5 (Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane osobowe podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51) oraz art. 20 ust. 2 pkt. 1 (w ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także: 1) właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych – inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części) i art. 51 (Art. 51. W ewidencji gruntów i budynków, założonej na podstawie dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 6, poz. 32), oprócz właściciela, do czasu uregulowania tytułu własności, wykazuje się także osobę władającego.)
– zażądać – bez wykazywania spełnienia warunków z art. 24 ust. 5 pkt.1-3, w tym posiadania interesu prawnego – danych dzierżawcy konkretnej działki gruntu będącej własnością osoby fizycznej (prywatnej), czy czegoś jednak nie doczytałem?

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Styczeń 30, 2014 o 07:58

Proszę zwrócić uwagę, że art. 24 ust. 4 jest ograniczony przepisem art. 24 ust. 5, który w przypadku podmiotów niebędących właścicielami, władającymi, organami administracji albo podmiotami wykonującymi zadania publiczne związane z gruntami, wymaga wykazania interesu prawnego. Nawiasem mówiąc, dane dzierżawców są stosunkowo rzadko ujawniane w ewidencji gruntów.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: