Kolejny wyrok przeciwko Miastu Zakopane

Iwo Fisz        18 maja 2012        2 komentarze

Poprzednim razem Zakopane przegrało z Ekorem Inwestycje spółka z o.o. proces o 3,5 miliona złotych dotyczący odszkodowania po wejściu w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jak donosi Tygodnik Podhalański, Zakopane znów zostało pozwane z tytułu roszczeń związanych z wejściem w życie miejscowego planu. I przegrało – tym razem kwotę 394 tysięcy złotych.

Wyrok jest nieprawomocny, włodarze miasta zapowiadają negocjacje w sprawie zamiany nieruchomości na inną, a w przypadku fiaska – apelację. Iwo Fisz

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

intervojager Maj 25, 2012 o 08:45

A co zrobić gdy gmina odmawia realizacji studium zagospodarowania przestrzennego(teoretycznie brak funduszów), według którego powinien być zrealizowany dojazd do działek budowlanych? Gmina nie zachowała staranności w celu pozyskania terenu pod drogę mimo iż na nim znajduje się kanał tłoczny wodociągu miejskiego, i nie skorzystała z prawa pierwokupu pod czas licytacji komorniczej. Do układu miedzy gminą a nowym właścicielem nieruchomości w celu pozyskania gruntu pod drogę nie doszło.

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Maj 25, 2012 o 08:54

@intervojager
Realizacja postanowień studium następuje poprzez uchwalenie planu miejscowego. Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym co do zasady nie nakładają na gminę obowiązku uchwalenia tego planu – z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisach (np. w przypadku strefy “A” ochrony uzdrowiskowej w gminie, która uzyskała potwierdzenie możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego). Nie można zatem “zmusić” gminy do uchwalenia miejscowego planu, jeśli jakiś przepis nie stanowi, że plan jest obowiązkowy.

Jeśli nie ma dojazdu do działek, to może trzeba rozważyć służebność drogową, czyli służebność, która uprawnia do przejazdu i przechodu przez inną nieruchomość. Ustanowienie takiej służebności może nastąpić w drodze umowy, jak i na podstawie orzeczenia sądu.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: