Pieczęć urzędowa

Iwo Fisz        23 maja 2011        9 komentarzy

W różnych przepisach (np. art. 27 par. 1 pkt 7 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) pojawia się pojęcie pieczęci urzędowych. Co to takiego? Czy to zwykła pieczątka urzędu?

Otóż nie. Pieczęcie urzędowe mają regulację ustawową, zawartą w art. 16c ust. 1 ustawy z dnia z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. Nr 7, poz. 18 z późn. zm.). Jest to zatem:

metalowa, tłoczona pieczęć okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci.

Nieco inaczej prezentują się pieczęcie używane przez jednostki samorządu terytorialnego:

Urzędową pieczęcią gminy, powiatu, samorządu województwa lub związku jednostek samorządu terytorialnego może być również pieczęć, o której mowa w ust. 1, zawierająca pośrodku, zamiast wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednio herb gminy, powiatu lub województwa. Odcisk pieczęci z herbem nie może być umieszczany na dokumentach urzędowych w sprawach z zakresu administracji rządowej.

Innymi słowy: pieczątkę może mieć każdy, a pieczęć – tylko ten, komu pozwalają na to przepisy.

{ 9 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

temelin Maj 23, 2011 o 17:30

OK, problem zupełnie od czapy,ale możliwy:

Pieczęć wykonano z plastiku bądź gumy, czym nie spełnia definicji z ustawy. Ja wiem, że każdy rozsądny człowiek powie, że po pierwsze to problem absurdalny,a po drugie nie do udowodnienia w praktyce, ale czy chociaż teoretycznie można próbować podważyć dokument nią opatrzony 😀 ?

Odpowiedz

Iwo Fisz Maj 23, 2011 o 21:15

Nie pomyślałem o tym. Braki tytułu wykonawczego są podstawą do wniesienia zarzutu – oczywiście z taką obroną się nie spotkałem, ale bardzo chciałby zobaczyć taką sytuację:).

Odpowiedz

temelin Maj 25, 2011 o 00:53

Ta, udowodnij to w sądzie… 😀 Ale jestem w stanie wyobrazić sobie taką akcję 😀

Odpowiedz

Iwo Fisz Maj 25, 2011 o 21:54

No w sądzie to byłby problem – ale w postępowaniu administracyjnym to organ musiałby to badać. I zastanawianie się, którą pieczęć odbito akurat na tym tytule… :).

Odpowiedz

temelin Maj 26, 2011 o 05:50

CSI: Urzędowe zagadki Chrubieszowa 😀

Odpowiedz

temelin Maj 23, 2011 o 17:31

BTW muszę powiedzieć w tym miejscu, iż bardzo mi się podoba przycisk “opublikuj komentarz”. Kiedy tu coś piszę, to dzięki niemu czuję się jak jakiś Marek albo inny Radwański 😀

Odpowiedz

Praktykant Grudzień 12, 2012 o 22:16

Wybaczcie, musiałem: Hrubieszowa. Nie Chrubieszowa.

Odpowiedz

Roman Sokołowski Sierpień 31, 2013 o 21:16

A ja bym to widział zupełnie inaczej. Posługiwać się można
,, wizerunkiem orła ” ale na wyprodukowanie jego nikt nie wystawi
faktury VAT , albowiem Ustawa o godle RP tego zabrania .
__________________________________ z uszanowaniem roman s. ___

Odpowiedz

Iwo Fisz Sierpień 31, 2013 o 21:55

O wystawienie faktury VAT bym się akurat nie martwił, bo to kwestia wtórna wobec zawarcia umowy i jej wykonania. Nawiasem mówiąc, pieczęć urzędowa gminy, powiatu, samorządu województwa lub związku jednostek samorządu terytorialnego może zawierać herb gminy, powiatu lub województwa zamiast wizerunku orła.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: