Zwrot opłaty skarbowej uiszczonej od WZ na zabudowę mieszkaniową

Jedna z czytelniczek bloga zwróciła się do mnie z zapytaniem, co ma zrobić w sytuacji, gdy:

składała wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej, a w Urzędzie powiedziano jej, że musi uiścić opłatę skarbową w kwocie 107 zł. Czytelniczka uiściła tę opłatę i otrzymała decyzję WZ ,ale chciałaby odzyskać pieniądze. Jak to zrobić?

Jak pisałem w tym wpisie, wydanie decyzji o warunkach zabudowy uzależnione jest od uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 107 zł. Ustawa zwalnia jednak od obowiązku jej uiszczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

Opłata skarbowa przy decyzji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego jest zatem nienależna. W takiej sytuacji, uiszczona kwota stanowi nadpłatę opłaty skarbowej. Konstrukcja nadpłaty (którą możesz znać np. z podatku dochodowego) uregulowana jest w Ordynacji podatkowej. Zwrotu nadpłaty dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania zakończonego decyzją administracyjną.

Należy zatem złożyć wniosek o zwrot nadpłaty opłaty skarbowej od wójta/burmistrza/prezydenta miasta, który wydawał decyzję o warunkach zabudowy, ponieważ jest on również właściwy w sprawach opłaty skarbowej i przysługują mu uprawnienia organu podatkowej. We wniosku trzeba, że decyzja wz dotyczyła budownictwa mieszkaniowego i wskazać rachunek bankowy, na który zwrot nadpłaty ma zostać dokonany.

Iwo Fisz

Iwo Fisz
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.