Zwrot opłaty skarbowej uiszczonej od WZ na zabudowę mieszkaniową

Jedna z czytelniczek bloga zwróciła się do mnie z zapytaniem, co ma zrobić w sytuacji, gdy:

składała wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej, a w Urzędzie powiedziano jej, że musi uiścić opłatę skarbową w kwocie 107 zł. Czytelniczka uiściła tę opłatę i otrzymała decyzję WZ ,ale chciałaby odzyskać pieniądze. Jak to zrobić?

Jak pisałem w tym wpisie, wydanie decyzji o warunkach zabudowy uzależnione jest od uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 107 zł. Ustawa zwalnia jednak od obowiązku jej uiszczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

Opłata skarbowa przy decyzji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego jest zatem nienależna. W takiej sytuacji, uiszczona kwota stanowi nadpłatę opłaty skarbowej. Konstrukcja nadpłaty (którą możesz znać np. z podatku dochodowego) uregulowana jest w Ordynacji podatkowej. Zwrotu nadpłaty dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania zakończonego decyzją administracyjną.

Należy zatem złożyć wniosek o zwrot nadpłaty opłaty skarbowej od wójta/burmistrza/prezydenta miasta, który wydawał decyzję o warunkach zabudowy, ponieważ jest on również właściwy w sprawach opłaty skarbowej i przysługują mu uprawnienia organu podatkowej. We wniosku trzeba, że decyzja wz dotyczyła budownictwa mieszkaniowego i wskazać rachunek bankowy, na który zwrot nadpłaty ma zostać dokonany.

Iwo Fisz

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *