Zwrot opłaty skarbowej uiszczonej od WZ na zabudowę mieszkaniową

Iwo Fisz        28 września 2012        Komentarze (0)

Jedna z czytelniczek bloga zwróciła się do mnie z zapytaniem, co ma zrobić w sytuacji, gdy:

składała wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej, a w Urzędzie powiedziano jej, że musi uiścić opłatę skarbową w kwocie 107 zł. Czytelniczka uiściła tę opłatę i otrzymała decyzję WZ ,ale chciałaby odzyskać pieniądze. Jak to zrobić?

Jak pisałem w tym wpisie, wydanie decyzji o warunkach zabudowy uzależnione jest od uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 107 zł. Ustawa zwalnia jednak od obowiązku jej uiszczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

Opłata skarbowa przy decyzji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego jest zatem nienależna. W takiej sytuacji, uiszczona kwota stanowi nadpłatę opłaty skarbowej. Konstrukcja nadpłaty (którą możesz znać np. z podatku dochodowego) uregulowana jest w Ordynacji podatkowej. Zwrotu nadpłaty dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania zakończonego decyzją administracyjną.

Należy zatem złożyć wniosek o zwrot nadpłaty opłaty skarbowej od wójta/burmistrza/prezydenta miasta, który wydawał decyzję o warunkach zabudowy, ponieważ jest on również właściwy w sprawach opłaty skarbowej i przysługują mu uprawnienia organu podatkowej. We wniosku trzeba, że decyzja wz dotyczyła budownictwa mieszkaniowego i wskazać rachunek bankowy, na który zwrot nadpłaty ma zostać dokonany.

Iwo Fisz

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: