Stosowanie ustawy o ochronie gruntów rolnych na terenach miast

Iwo Fisz        11 marca 2016        28 komentarzy

Każdy, to zajmuje się problematyką procesu inwestycyjnego ma świadomość, że jednym z istotnych jego elementów jest kwestia przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. W tym wpisie chciałbym omówić to w kontekście gruntów rolnych w miastach.

Obecnie, przepisy ustawy znajdują zastosowanie do gruntów rolnych na obszarach miast, za wyjątkiem przepisów rozdziału 2, czyli art. 6-10a ustawy, dotyczących ograniczenia przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze. Regulację w tym zakresie zawiera art. 10a ustawy. Spod działania przepisów rozdziału 2 wyłączone są zatem wszystkie grunty rolne w miastach. Zastosowanie do tych gruntów mają natomiast przepisy dotyczące zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej i związanych z tym obciążeń finansowych.

Sytuacja ta może niedługo ulec zmianie. W Sejmie procedowany jest bowiem poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, który wpłynął 9 lutego 2016 r.

Trzeba pamiętać, że przed 5 września 2014 r. obowiązywał art. 5b ustawy. Przepis ten przewidywał, że przepisów ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położonych w granicach administracyjnych miast. Wyłączone spod stosowania ustawy były wszystkie grunty rolne w miastach. W konsekwencji, nie stosowało się do nich m.in regulacji dotyczących przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej lub leśnej czy o rekultywacji gruntów.

Projekt poselski zakłada uchylenie art. 10a ustawy i wprowadzenie art. 5c ustawy, który ma stanowić, że:

Przepisów ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położonych w granicach administracyjnych miast.

Wyłączenie stosowania przepisów ustawy, tak jak poprzednio, ma zatem dotyczyć tylko użytków rolnych, a nie wszystkich gruntów rolnych, na terenie miast. Rozróżnienie to jest istotne w kontekście rozbudowanej definicji gruntów rolnych, zawartej w przepisie art. 2 ustawy.

Planowana zmiana powinna przyczynić się do ułatwienia procesu inwestycyjnego na gruntach rolnych w miastach, ponieważ zlikwiduje ona konieczność uzyskania zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej i  uiszczania ciężarów z tym związanych.

Trzeba jednak zauważyć, że planowana nowelizacja prowadziłaby również do wyłączenia stosowania przepisów ustawy dotyczących rekultywacji. Na tę kwestię zwraca uwagę Związek Powiatów Polskich w opinii do projektu ustawy nowelizacyjnej.

ZPP wskazał również na to, że projekt może prowadzić do istotnego rozdźwięku między możliwościami inwestowania na gruntach rolnych w miastach i na wsiach, a w konsekwencji powiększenia różnic w poziomie życia. Jest to oczywiście problem znacznie szerszy, jednak wpływ takiej regulacji powinien być brany pod uwagę.

Iwo Fisz

{ 28 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Grzegorz Marzec 14, 2016 o 08:49

Witam
Posiadam działkę rolną 1250m2, w granicach administracyjnych miasta, z wydanymi w 2011 roku WZ, w myśl których nie wymagane jest do tej działki zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Jaka jest sytuacja w obecnie skoro nadal nie rozpocząłem inwestycji.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Iwo Fisz Marzec 14, 2016 o 16:06

Obecnie zezwolenie może być wymagane (zależy to od rodzaju gleby) – nowelizacja może ten obowiązek wyeliminować w przypadku użytków rolnych w miastach.

Odpowiedz

Grzegorz Marzec 14, 2016 o 18:30

90% stanowią grunty VI klasy, reszta to klasa V.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Iwo Fisz Marzec 14, 2016 o 21:52

Użytki rolne klas V i VI podlegają zezwoleniu na wyłączenie z produkcji rolnej, jeśli są wytworzone z gleb pochodzenia organicznego, przy czym wniosek o wyłączenie z produkcji użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego jest wiążący, a decyzja ma charakter deklaratoryjny.

Odpowiedz

Łukasz Marzec 24, 2016 o 23:13

Jestem na etapie zakupu działki znajdującej się na terenie miasta (Kraków). działka ma symbol R V i świeżo wydaną WZ. Właściciel chce podzielić działkę tak by się na niej wybudować a resztę sprzedać. Podział działki trwać ma ok 3 miesięcy.
Wydział geodezji twierdzi że ;
-działka z wz ,dla nich nie jest już działką rolna i nie bedzie problemu z jej podziałem,
– wyłączenie z produkcji rolnej nie obejmuje kategorii R V a wykonanie wyłączenia będzie bez żadnych opłat
Notariusz twierdzi, że wg przepisów po 1 maja / podziale ( czyli za ok 3 miesiące) sprzedaż tej działki będzie niemożliwa.

Dodam że ani ja ani właściciel działki nie jesteśmy rolnikami
Jak będzie sytuacja wg ustawy ? Czy będzie możliwy zakup tej działki po podziale?
Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie
Pzodrawiam

Odpowiedz

Iwo Fisz Marzec 28, 2016 o 23:01

Nowe przepisy, które mają wejść w życie, przewidują jednak duże ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi. Obawiam się, że obawy notariusza mogą być uzasadnione, przy czym wskazuję, że nie znam sytuacji tej nieruchomości, więc nie mogę się wypowiadać kategorycznie.

Odpowiedz

Tomasz Marzec 31, 2016 o 21:58

Dzień Dobry,

Czy jeżeli umowa została podpisana przed wejściem ustawy, pod uwagę będą brane stare przepisy, czy musi być akt notarialny podpisany zanim przepisy wejdą w życie?

Odpowiedz

Iwo Fisz Kwiecień 2, 2016 o 21:34

Nie wiem jaką umowę ma Pan na myśli – musiałby Pan doprecyzować.

Odpowiedz

Tomasz Kwiecień 4, 2016 o 09:52

Przepraszam za brak precyzji.

Chodzi o umowę przedwstępną.

Odpowiedz

Tomasz Kwiecień 4, 2016 o 09:49

Przepraszam za brak precyzji.

Chodzi o umowę przedwstępną.

Odpowiedz

Iwo Fisz Kwiecień 4, 2016 o 10:09

Moim zdaniem umowa przedwstępna nie chroni przed zastosowaniem nowych przepisów.

Odpowiedz

beata Maj 4, 2016 o 14:09

Czy przekształcenia wymaga obecnie działka o pow. 0,24 ha oznaczona w ewidencji jako R III b i R IV, która jest użytkowana jako droga wewnętrzna dojazdowa do budynków mieszkalnych na terenie miasta (osiedle domów) jest plan miejscowy i budynki oddane do użytku . Chcemy wyremontować tę drogę a urząd twierdzi, że to nie jest droga tylko rola i trzeba dokonać odrolnienia i pozwolenie na budowę

Odpowiedz

Iwo Fisz Maj 4, 2016 o 21:18

A jakie przeznaczenie przewiduje MPZP?

Odpowiedz

beata Czerwiec 3, 2016 o 21:08

MPZP przewiduje na tym obszarze zabudowę jednorodzinną – jest to kilkanaście działek położonych po obu stronach “drogi dojazdowej” czyli wspomnianej działki.

Odpowiedz

Andzelika Maj 19, 2016 o 14:47

Witam,
Chciałam poruszyć inny problem związany z wejściem tej ustawy… Mam działkę 525 m2, grunt to dokładnie łąki trwałe, IV klasa gruntu, w mieście, ujęta w MPZP jako działka pod budowę domu jednorodzinnego. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę miałam zawierać końcem maja umowę hipoteczną a tu bank wstrzymał zawarcie umowy. Ponoć nie można, w świetle nowych przepisów, zabezpieczyć sie na działce rolnej powyżej jej wartości. Wartość mojej działki oszacowano na 190 tys. Ja chciałam 500 tys. kredytu. Skoro bank nie moze sie zabezpieczyć to nie da kredytu,jasne, ale nie do końca jestem pewna czy bank ma racje twierdząc, ze problem z wpisem do kw dotyczy działek takich jak moja? Bede wdzięczna za opinię!

Odpowiedz

Iwo Fisz Maj 30, 2016 o 11:01

Jeśli to nie jest nieruchomość rolna, to nie podlega nowym ograniczeniom. Nie chciałbym jednak analizować i tłumaczyć decyzji biznesowych banków.

Odpowiedz

Andzelika Czerwiec 1, 2016 o 08:08

Tak, to jest nieruchomość rolna zgodnie z ewidencją gruntów i budynków miast a Chorżów

Odpowiedz

Iwo Fisz Czerwiec 6, 2016 o 12:18

Jeśli jest przeznaczona na cele inne niż rolne w MPZP, to nie jest to nieruchomość rolna.

Odpowiedz

Michał Lipiec 18, 2016 o 19:43

Witam! Posiadam działkę 7,5 ara na obszarze wiejskim, w rejestrze gruntów RIVb, w miejscowym planie zabudowa mieszkaniowa. Mam pytanie, czy w odniesieniu do tej działki będzie można w przypadku budynku jednorodzinnego wyłączyć grunt z produkcji rolniczej za darmo do 5 arów?

Odpowiedz

Grzegorz Sierpień 31, 2016 o 22:51

Witam!
Wraz z żoną nabyliśmy w tym roku dwie przyległe działki położone w obrębie miasta objęte MPZP z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Mniejsza z działek oznaczona jako R – grunty orne, większa oznaczona jako B – tereny mieszkaniowe. Działka B powstała w skutek podziału większej zabudowanej nieruchomości, a nieodpłatnego przekształcenia z R na B dokonano na wniosek burmistrza w 2004 roku (potwierdzone decyzją ze starostwa). Pobierano przez ten czas podatki jak za działkę B. Problem pojawił się przy okazji złożonego wniosku o wyłączenie z produkcji rolnej mniejszej działki R (RIIIb), geodezja stwierdziła, że większa działka B również podlega obowiązkowi wyłączenia. ponieważ do działki o numerze x (po podziale) nie było wydawane zezwolenie na wyłączenie z produkcji. Powołując się na załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) kwestionują zasadność oznaczenia użytku gruntowego B, ponieważ działka powstała po podziale jest niezabudowana. Wiązałoby się to z dodatkowymi kosztami, gdyż większa działka wg. danych to również IIIb.
Czy takie postępowanie w świetle aktualnych przepisów jest dopuszczalne?

Odpowiedz

Monika Listopad 15, 2016 o 22:29

Witam jestem właścicielką działki o powierzchni 900m2 działka jest oznaczona jako łąki trwałe ,klasa gruntu IV.Właśnie otrzymałam WZ.Dzialka znajduje się na wsi.
Proszę mi powiedzieć czy będzie problem z wyłączeniem działki z produkcji rolnej .

Odpowiedz

Elżbieta Listopad 29, 2016 o 22:20

witam, przy klasie RIV i wydanych warunkach zabudowy nie ma żadnych problemów z wyłączeniem z produkcji rolniczej (w Starostwie) – decyzja jest deklaratoryjna czyli potwierdzająca fakt (do celów administracyjno-statystycznych)

Odpowiedz

TINA Grudzień 14, 2016 o 12:16

Witam Panie Mecenasie,
mam działkę w Warszawie, w wypisie ,wyrysie widnieje jako Ł- łąki klasa III i IV Cały obszar objęty jest MPZP (od 6 lat) w którym stoi zabudowa mieszkalna.Moje pytanie: czy ten grunt trzeba odrolnić czy są to użytki rolne, ewentualnie jaki urząd to robi (gmina, Prezydent miasta) Czy należy ta czynność do zbywającego czy kupującego developera?
Dziękuję za odpowiedz Pozdrawiam
Tina

Odpowiedz

Bogdan Luty 26, 2017 o 19:46

Witam,jestem właścicielem zabudowanej nieruchomości (magazyny,wiaty,garaże itp.)położonej w granicach administracyjnych miasta o pow.ok 2,5 ha.W ewidencji gruntów w/w nieruchomość widnieje jako BrIIIb.Czy w związku z planowaną budową kolejnego magazynu konieczne będzie “odrolnienie” w/w nieruchomości.Miasto nie posiada MPZP,a jedynie Studium Uwarunkowań i Kierunków ZP.Wg tego studium w/w nieruchomość znajduje się w strefie P/U-dominująca funkcja produkcyjno-usługowa.Czy możliwe jest przeprowadzenie zmiany klasyfikacji gruntu i jak ją przeprowadzić

Odpowiedz

Johnny Maj 4, 2017 o 22:48

Ta dyskusja potwierdza, że nawet z własnym gruntem w tym kraju, bez pozwolenia urzędnika nic nie można zrobić… Kiedy w reszcie ktoś to ukróci????

Odpowiedz

Antoni Czerwiec 3, 2017 o 12:09

WARIACTWO – tak wygląda sprawa działek rolnych w mieście !!!
Prostym rozwiązaniem byłaby ustawa zamieniająca WSZYSTKIE grunty na terenie miasta
na BUDOWLANE ! I kto chce niech sobie buduje, a komu się podoba to hoduje kozy !
W czym problem ?

Odpowiedz

Dorota Lipiec 13, 2017 o 19:26

Dzień Dobry, posiadam działkę rolną 2,5ha w obrębie miasta Łódź. Nie ma tam jeszcze zagospodarowania przestrzennego. Grunty klasy IV, w niektórych miejscach III. Czy jest jakaś szansa na odrolnienie?? Chciałam sprzedać pod inwestycję i nie mogę. Paranoja 🙁 pozdrawiam

Odpowiedz

Łukasz Luty 20, 2018 o 15:24

Prawo w Polsce to stos papierów, miliony kruczków prawnych i wiele niejasnych przepisów zależnych od interpretacji urzędnika. Wszyscy wiemy, że chodzi o pieniądze ~ podatki. Wiadomo, że trzeba je płacić, ale po co dodatkowo komplikować życie zwykłym obywatelom?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: