Warunki zabudowy a renta planistyczna

Iwo Fisz        23 stycznia 2013        Komentarze (0)

Dziś chciałbym poświęcić kilka słów możliwości wymierzenia renty planistycznej na skutek wydania decyzji o warunkach zabudowy. Art. 63 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odsyła bowiem do art. 36 i 37 tej ustawy stosowanych odpowiednio, które dotyczą m.in. wymierzenia renty planistycznej.

Pojawić się może takie pytanie: czy wydając decyzję o warunkach zabudowy, organ może ustalić stawkę renty planistycznej? W takim przypadku ustalenie wysokości renty planistycznej następowałoby nie w oparciu o stawkę procentową określoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (jak zazwyczaj ma to miejsce), ale w decyzji organu.

Nie można mieć bowiem wątpliwości, że zakres możliwej zabudowy wpływa na wartość nieruchomości. Jeśli zatem decyzja o warunkach zabudowy określa powyższe kwestie, to czy może ona być podstawą dla wymierzenia renty planistycznej?

Trzeba jednak pamiętać o odpowiednim stosowaniu przepisów. Art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie stanowi samodzielnej podstawy prawnej do ustalania stawki procentowej opłaty planistycznej. Tylko art. 15 ust. 2 pkt 12 przewiduje możliwość określenia tej stawki w treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Brak jest zatem podstawy dla określenia wysokości stawki renty planistycznej w warunkach zabudowy. Decyzja w tym zakresie jest niewątpliwie wadliwa. Jeśli otrzymałeś taką decyzję – napisz do mnie, korzystając z formularza po prawej stronie.

Iwo Fisz

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: